Erdészeti foglalkozások: mit csinál egy erdész vagy vadőr?

Hazánk termőterületeinek nagyjából negyedét erdők borítják. Az erdők gondozása, a vadállomány, a növényvilág védelme és az új erdők telepítése komoly szaktudást kíván, legyen az elméleti vagy gyakorlati munka, vagy ezek kombinációja.

Az erdők nemcsak természeti értékük, a fakitermelés (értékesítés) vagy talajvédő funkciójuk miatt fontosak. Klímavédelmi (széndioxid-megkötő) szerepük sem elhanyagolható, emellett otthont adnak számos állat- és növényfajnak, és kellemes túrázási, kirándulási helyszínt jelentenek a városi környezetből kiszabadulni kívánó embereknek. Ám az erdők is gondozást igényelnek. Kik és hogyan végzik ezt a munkát?

Erdész

Talán a legismertebb és legkeresettebb erdészeti foglalkozás az erdész. Az erdész az erdő gondnoka, védelmezője, ápolója egy személyben. Legfontosabb feladatai közé tartozik az erdőritkítás, az erdőfelújítás és az erdőtelepítés helyének kijelölése, valamint az ezzel kapcsolatos munkálatok irányítása és vezetése. Amikor az erdész azt látja, hogy valahol új fák indultak hajtásnak, és ezek a fák kívánatosak és hasznosak az erdő számára, akkor dönthet úgy, hogy a csemeték növekedése érdekében kivágat néhány fát. A ritkásabb területeken pedig az egyenletes növényzet szempontjait mérlegelve fatelepítést rendelhet el. Ilyenkor figyelembe veszi az adott ökoszisztémát, a telepítendő fajok igényeit és a hely adottságait. Ma már drónokat is használnak arra, hogy ellenőrizzék az erdő szerkezetét, hogy felmérjék a gyérebb vagy éppen túl sűrű helyeket. Az erdész összedolgozik a fakitermelőkkel, például előkészítheti számukra a terepet. Az erdész dolga a hulladék összegyűjtése is. Emellett megfigyeli, hol van nemkívánatos növényzet, és megteszi a szükséges lépéseket a növények eltávolítására. Ugyanakkor védi a hasznos növényzetet, ha kell, növényvédő szerekkel és módszerekkel támogatja fejlődésüket. Karbantartja az erdészeti munkákhoz szükséges gépeket, berendezéseket, és elvégzi az előírt adminisztrációt.

Vadőr

A vadőr az erdő vadállományát gondozza, ellenőrzi, védi. Ebbe beletartozik az állomány ritkítása, a ragadozóritkítás, a veszélyes (például veszett) vagy menthetetlenül beteg állatok kilövése. Noha sok ember egymás szinonimájának tekinti a vadászt és a vadőrt, a vadászat és a „turistavadászok” vagy hobbivadászok kísérése valójában csak egy része a vadőr feladatainak. A vadőr sokkal inkább a vadállomány „őre”, mint vadász. Tevékenysége arra irányul, hogy egészségesebb, életrevalóbb és az ökoszisztéma szempontjából előnyösebb vadállomány éljen az erdőben. Feladatai közé tartozik az állatállomány megfigyelése, télen az állatok etetése, illetve az állatok által okozott kár megelőzése. A hazai törvények szerint a vadászható területeken 4000 hektáronként kötelező teljes állású vadőrt alkalmazni, vagyis Magyarországon kifejezetten nagy kereslet van a vadőrök iránt.

Természetvédelmi őr

Ez a foglalkozás átlépi az erdő határait: elsősorban a természetvédelmi területeket felügyelő munkakör. A természetvédelmi terület lehet erdő, de akár egy nemzeti park vagy egy régészeti feltárás helyszíne is. A természetvédelmi őr a Természetvédelmi Őrszolgálat tagja, és köztisztviselői állást jelent. Feladatköre sokszínű. Egyrészt adatgyűjtésből áll: természetvédelmi őr feltérképezi a terület növény- és állatvilágát, számon tartja a védett fajok egyedeit, a kihelyezett műszereket rendszeresen leolvassa, kezeli, karbantartja. Részt vesz a helyi környezetvédelmi tudatosság megteremtésében, felvilágosító kampányokat kezdeményez, jó kapcsolatot ápol a környékbeli lakossággal, ha kell, idegenvezetést végez az általa ellenőrzött területen. Az állatvédelem, a sérült állatok mentése is kiemelt fontosságú kötelessége. Ugyanakkor ez egy rendészeti munkakör, vagyis figyelnie kell az illetéktelen behatolókra, szemetelőkre, a tilos helyen terepmotorozókra, a természetvédelmi szabályokat megszegőkre, a rongálókra is. Ha ilyesmin kap valakit, joga van ellenőrizni az illetőt. Átvizsgálhatja a ruházatát, csomagját, autóját, és helyszíni bírságot szabhat ki, vagy átadhatja a rendőri szerveknek. 

Erdőtechnikus

Az erdőtechnikus valahol az erdész és az erdészmérnök között helyezkedik el. Munkája több ponton is átfedést mutathat az erdésszel, ám munkája némileg „technikaibb”. Célja neki is az erdő védelme, ám ehhez rengeteg eszközt használ: famagasságmérőt, talajmérő műszereket, kéregkaparót, kacort, modern digitális eszközöket, talajjavító és egyéb erdészeti munkagépeket és így tovább. Számos feladata közé tartozik a fatömegbecslés, talajmérések, meteorológiai mérések, szaporítóanyagok előállítása, az erdősítési munkák megszervezése, irányítása, elvégzése, a vadállomány-gazdálkodás és természetvédelem egyes feladatai. Szorosan együttműködik az erdészeti hatóságokkal, jól meghatározott adminisztratív teendői vannak.

Fakitermelő vagy közismertebb nevén favágó

Az ő munkája pontosan abból áll, amiről a neve árulkodik. A fák szakszerű és biztonságos kidöntéséről, legallyazásáról, kérgezéséről, feldarabolásából és elszállításáról. Annyi érdekesség van a dologban, hogy a fakitermelés (favágás) mások feladata is lehet, természetesen az adott helytől és feladattípustól függően. Például az erdészek vagy erdőtechnikusok is végezhetnek esetenként favágást, máskor azonban inkább irányítói vagy felügyelői ennek a tevékenységnek. Ez attól is függ, mi a fakivágás célja. Ha értékesítés (akár az adott gazdaságban való felhasználásra), nem biztos, hogy ez az erdész feladata lesz, főleg, ha nagy mennyiségű fáról van szó. Egészen más eset, ha a fa vagy fák kivágása az erdő érdekeit szolgálja. Ilyen lehet az, ha növésben levő, fiatal fákat kell megóvni, vagy elég helyet biztosítani számukra (ezt hívják tisztításnak vagy gyérítésnek). Ilyenkor sokszor az erdészre, erdészsegédre vagy akár az erdőtechnikusra hárul a fakivágás elvégzése.

Erdőmérnök

A legtöbb műszaki háttérismeretet és elméletet igénylő feladatkör. Ebből adódóan az erdészmérnöki munka jellemzően vezetői pozíciót takar, noha az erdőmérnök sok esetben szorosan együttműködik a kivitelezést végző emberekkel. Az erdőmérnök azzal segíti az erdőtechnikus és az erdész munkáját, hogy megtervezi és irányítja az erdőtelepítéseket, az erdők védelmét. Olyan mérnöki feladatai is vannak, mint az erdei utak, építmények műszaki megtervezése és a kivitelezési munkák felügyelete. Mindezt természetesen az erdő- és természetvédelmi szempontok figyelembevételével. Ám olyan prózai munkákat is végez, mint a költségvetés elkészítése, a nyilvántartások felügyelete, no és ő sem ússza meg a precíz adminisztrációt.

Az erdővel kapcsolatos munkakörök tehát igen változatosak, de szinte mindegyikhez szükségesek elméleti és gyakorlati ismeretek mind az erdőgazdálkodást, mint a növény- és állatvilágot tekintve, a környezetvédelemre is kiterjedően. Az elmélet és a gyakorlat aránya az egyes foglalkozásokon belül nagy eltéréseket mutathat, de éppen ezért remekül kiegészítik egymás munkáját.

Tetszik!
Facebook

Ezek még érdekelhetik: