Idén több mint kétmillió facsemetét ültetett a Pilisi Parkerdő

A Pilisi Parkerdő Zrt. a főváros környéki állami erdők kezelőjeként stratégiai küldetésének tartja a felelős, fenntartható erdőgazdálkodást. Éppen ezért kiemelt figyelmet fordít erdőterületeinek fenntartható kezelésére, az erdők természetességének fokozása érdekében végzett erdészeti beavatkozásokra. A Pilisi Parkerdő 2022-ben több mint kétmillió facsemetét ültetett – ezek közel felét saját alaptevékenysége részeként –, és több száz hektáron végzett erdőmegújítás és erdőtelepítés keretében csemeteültetési és magvetési munkálatokat.

Fotó: Pilisi Parkerdő

Az idei erdőszerkezet-átalakítások, erdőfelújítások és erdőtelepítések során a társaság összesen több mint 930 ezer csemetét ültetett (ezek többsége kocsányos és kocsánytalan tölgy, illetve cser, valamint elegyfajok – zömmel juhar, kőris és vadgyümölcsök), továbbá 21 tonna makkot (tölgy és cser) – is elvetett. Az erdők fenntarthatóságának biztosításához azonban nemcsak az ültetésekre, de a folyamatos ápolásokra is figyelmet kell fordítani: közel 2600 hektáron hajtott végre ilyen jellegű munkálatokat a Parkerdő az általa kezelt erdőkben.

A Pilisi Parkerdő Erdészetei 2022-ben összesen kétszáznegyven hektáron végeztek az idős erdők megújítása érdekében csemeteültetést vagy makkvetést, melyből 105 hektáron erdőszerkezet-átalakítás is történt. A szerkezet-átalakítás azt jelenti, hogy idegenhonos – például akác- vagy feketefenyő – állományok helyére őshonos fafajokat, jellemzően kocsánytalan tölgyet, csertölgyet, hazai nyárfajokat és más elegyfafajokat ültet a társaság. Ilyen erdőfelújítás zajlott nemrég Érd mellett a Beliczay-szigeten, de hasonló történik hamarosan Pomáz térségében, ahol egy új parkerdőt hoz létre a társaság. Az érdi Beliczay-szigeten például a korábbi egykorú, alacsony biodiverzitású – mindössze két fafajból álló –, ezért ökológiai szempontból sérülékeny nemesnyár faültetvény helyén változatos fafajokból álló, a klímaváltozás negatív hatásainak ellenálló, stabil ökoszisztémájú, elegyes, puhafás ligeterdő születik az idei ültetések nyomán.

A Pilisi Parkerdő ezen túl 2022-ben a saját területén húsz hektárral növelte a hazai erdők területét (erdőtelepítés). Ezt egészítették ki az idegen területen, megbízások alapján végzett erdőtelepítések és fásítások, melyek során a társaság több mint 1,1 millió csemetét helyezett ki. A legnagyobb szabású munkák a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából ültetett autópálya-növénytelepítések és az útépítések során kivont erdőterület pótlását szolgáló csereerdőtelepítések voltak, emellett Gödön közel háromszázezer, Pápán majdnem negyvenezer, Budapesten a Nemeskéri úton húszezer darab csemetét ültetett a Parkerdő. Így elmondható, hogy 2022-ben a Pilis Parkerdő saját és vállalkozói tevékenysége részeként több mint kétmillió facsemetét ültetett.

Fotó: Pilisi Parkerdő

A társaság részt vállalt a Agrárminisztérium és a MOL Új Európa Alapítvány „VárosFa” elnevezésű településfásítási programjában. 2022-ben tizenhét településen összesen közel ezer sorfát ültetett el a települések önkormányzataival közösen.

A Pilisi Parkerdő által kezelt erdők fakészlete 2022-ben is közel kétszázhatvanezer köbméterrel gyarapodott. Az éves fakitermelés ennek a növekménynek idén sem érte el a háromnegyedét, mintegy száznyolcvanezer köbméter körül mozgott. A Pilisi Parkerdő speciális helyzetét júl mutatja, hogy az általa kezelt hatvanezer hektárnyi erdőterületen országos viszonylatban is magas, közel húsz százalék a faanyagtermelést nem szolgáló erdők aránya.

Az erdőfelújítás és -kezelés a Pilisi Parkerdő legfontosabb, de korántsem egyetlen tevékenysége. A társaság 2022-ben elindította Városierdő-fejlesztési programját, mely hosszú távú, szisztematikus koncepció a budapesti erdők komplex ökoszisztéma-szolgáltatásainak javítására. Ennek keretében idén az általa kezelt fővárosi erdőkben hetvenöt százalékra emelte a folyamatos erdőborítással kezelt területek arányát. Emellett jelentős turisztikai beruházásokat hajtott végre a területén, illetve a hozzá tartozó Budakeszi Vadasparkban és gödöllői Arbo Parkban, illetve megkezdte Visegrád környéki „Fellegpark” komplex ökoturisztikai hálózatának kialakítását.

(Pilisi Parkerdő Zrt.)

Tetszik!
Facebook

Ezek még érdekelhetik: