Vonzzák a vaddisznókat az illegális szemétkupacok

A vaddisznók már hozzászoktak és alkalmazkodtak az ember közelségéhez, ezért a városba mélyen behúzódó zöld területen, elhanyagolt telkeken, illegális szemétlerakók közelében is előfordulnak. A Vértesi Erdő Zrt. felhívása. 

A vaddisznó elsősorban a megfelelő búvóhely, valamint a vonzó víz- és táplálékforrások miatt jelenik meg a lakott területeken. Búvóhelynek számít minden gazos, bokros, elhanyagolt terület. A vaddisznó mindenevő, különösen kedveli a lédús zöldségeket és gyümölcsöket, valamint a talaj felső rétegében élő férgeket, puhatestűeket. Vonzó a hullott gyümölcs, a kerti zöldhulladék, a háztartási szemét, a vastag humuszos kerti talaj (sok csiga, giliszta stb. él benne), kerti vetemények, zöldségek, mezőgazdasági termények, a víz, a dagonyázási lehetőség.

A legnagyobb és a környezetünkre gyakorolt negatív hatásai miatt a legszembetűnőbb gondot is az utóbbi időben egyre-mása megjelenő illegális hulladéklerakók jelentik. Számos ilyen hulladékban olyan élelmiszer-maradványok lelhetők fel, melyek a vaddisznó számára kedvelt táplálékforrást jelentenek. Az eldobott szendvicses papírok, üdítős poharak, szalvéták, illatanyagai vonzák a mindenevő vadat, hasonlóan az ugyancsak helytelenül, városszélre elhelyezett zöld hulladékhoz. Utóbbiba rövid idő alatt számos rovar, csúszó-mászó költözik be, mely még vonzóbbá, színesebbé teszi az étlapot.

A vaddisznó intelligens állat, mindaddig, míg biztonságban érzi magát, ill. táplálékot lel, nem zavarja az ember közelsége.

Ugyanakkor jelenléte látványos.

Előszeretettel túrja az erdő talaját, réteket, mezőgazdasági területeket. Kártétele éppen ebben rejlik. Egyes növények gyökereit, föld feletti részeit éppen olyan előszeretettel fogyasztja, mint a talajban élő, fehérjeforrást jelentő gilisztákat, csigákat, sőt, rágcsálókat.

Táplálkozásmódjának köszönhetően látványos túrásfoltok maradnak az erdő talaján, a gyepeken, és bizony a hulladékkupacok környékén is. Lakott területeken, illetve azok közelében ezért is veszélyes a hulladék elhelyezése, legyen az zöld hulladék, vagy egyéb kommunális szemét. Ha ezek a „vonzó” tényezők nem lennének, a vaddisznó sem ezek környékét látogatná, nem rongálná meg, nem tenné tönkre az útjába kerülő zöld felületeket, kerteket, rézsűket. Ha mindenki betartaná a hulladékkezelés írott és íratlan szabályait, számos problémától kímélné meg nem csak környezetét, hanem a tisztességesen élő, dolgozó, saját portáját szívvel-lélekkel gondozó állampolgárokat is.

A jelenségnek szerepe van az ASP (afrikai sertéspestis) megjelenésében és annak elterjedésében is.

A járvány terjedésének megelőzése érdekében néhány alapvető szabályt be kell tartani. A legfontosabbak, hogy a lakosok, az erdőben kirándulók ne hagyjanak élelmiszerhulladékot az erdőkben, valamint a cipőket, bakancsokat alaposan tisztítsák, lehetőség szerint mossák le a kirándulás után.

A probléma megoldásában ott lehetett előrelépni, ahol a vaddisznó lakott területen való megjelenésének kiváltó okait (alkalmas búvó- és táplálkozóhelyek belterületen, illegálisan lerakott kommunális hulladék bel- és külterületen) lecsökkentették, illetve megszüntették.

A vadászatra jogosult csak a vadászatra alkalmas területeken tudja a vaddisznóállományt a megfelelő szinten tartani. Ha a kedvező feltételek miatt az állatok lakott területre költöznek, ott a vadászatra jogosult nem tud hatékonyan közbeavatkozni. Emiatt elsődleges, hogy a lakosság közreműködjön az alapvető kiváltó okok felszámolásában és a kármegelőzési kötelezettség keretében a megfelelő védekezésben.

Mik a legfontosabb intézkedések?

  • Az elhanyagolt telkeken, illetve közterületen lévő bozótosok felszámolása, elhanyagolt, gazdátlan területek lekaszálása, rendbetétele.
  • A lehulló gyümölcs időben történő összegyűjtése.
  • A zöldhulladék szakszerű kezelése, illegális módon történő elhelyezésének megszüntetése.
  • A háztartási hulladék szakszerű kezelése, illegális módon történő elhelyezésének megszüntetése.
  • Az ideiglenes vagy állandó etetési tevékenység azonnali megszüntetése.
  • Az ingatlanok kerítésének, kapuinak vadbiztossá tétele.

Mindannyiunk közös érdeke környezetünk megóvása, a természetes élőhelyek fenntartása, a környezet-károsító hatások csökkentése, felszámolása.

Ha mégis előfordulna, hogyan viselkedjünk, ha vaddisznóval találjuk szembe magunkat?

A vaddisznó alapvetően kerüli az embert. Fontos, hogy semmiképpen ne próbáljunk az állat közelébe kerülni! Leginkább a malacot vezető kocák lehetnek veszélyesek, ha utódaikat veszélyben érzik, de a sebesült, menekülésre korlátozottan képes vaddisznó szintén agresszív lehet.
Póráz nélkül vezetett kutyára a malacait féltő, vagy pihenőhelyén megzavart vaddisznó rátámadhat, ezért is fontos a póráz alkalmazását előíró jogszabályok betartása. Kutyát vaddisznóra uszítani rendkívül balesetveszélyes és szigorúan tilos.

Vértesi Erdő Zrt.

Tetszik!
Facebook

Ezek még érdekelhetik: